هدر صفحات هدر صفحات

آثار و کتب

فلسفه تحلیلی3 دلالت و ضرورت
داراى چهار بخش اصلی شرح زیر: بخش اول: دلالت در اسماء خاص. بخش دوم: اسماء خاص، عوالم ممکنه و ضرورت. بخش سوم: اسماء جنس (صور نوعیه). بخش چهارم: کاربردهایى از بحث دلالت.
فلسفه اخلاق در قرن حاضر
در این کتاب چند نظریۀ مشهور را که در قرن حاضر تأسیس شده اند مورد بحث قرار داده است. بسیاری از مطالب مطروحۀ در این رساله و بلکه در کل فلسفه اخلاق رایجِ در غرب، توسط متفکران اسلامی مورد بحث قرار گرفته.... لااقل این گفته نسبت به نظریات فلاسفۀ پیشروی مانند مور، راسل، هیر، پریکارد و غیره صادق است. منتها متفکران ما در شرق معمولاً باب جداگانه ای در فلسفۀ اخلاق باز نکرده اند؛ قسمتی از مطالب را در فلسفه، قسمتی را در اخلاق (نه فلسفه اخلاق)، قسمت بیشتری را در علم کلام و از همه مهمتر و اساسی تر در فن اصول مورد تحقیق قرار داده اند
آموزگار جاوید یادنامه آیه الله العظمی حاج میرزا هاشم املی
"این مجموعه حاوی مقالات تنی چند از استادان و نویسندگان است كه به مناسبت بزرگداشت مقام علمی ومعنوی مرحوم ((میرزا هاشم آملی)) گرد آوری شده است . ده مقاله عربی و پانزده مقاله فارسی در این مجموعه با موضوعات متنوع فقهی، اصولی، فلسفی، تفسیری، تاریخی و نظایر آن نوشته شده است .در بخش اول كتاب زندگی نامه نامبرده آمده است .
کتاب واجب مشروط
مکتوب حاضر، اوّلین بار به صورت مقاله ای مبسوط به کنگره بزرگداشت مقام علمی شیخ انصاری- اعلی اللّه مقامه- تقدیم شد و در مجموعه آثار آن کنگره به طبع رسید. با اینکه موضوع مقاله، بحثی کاملا تخصّصی است، مورد استقبال دانش پژوهان قرار گرفت و عدّه ای هم از دور و نزدیک صاحب این قلم را مورد تفقّد خویش قرار دادند که از الطاف یکایک ایشان تشکّر می کنم. برخی از سروران هم نکاتی را متذکّر شدند که فی الجمله در اصلاح متن مؤثر افتاد.
کتاب قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر
کتاب حاضر پاسخی است به دو مقاله از عبدالکریم سروش تحت عناوین "عمارت کردن قلعه سلطانی " و "دعوی درویشی و وعده خاموشی "